Huurtoeslagregels 2018

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dat is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huur. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als u over deze bedragen heen gaat, dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder u verdient hoe meer huurtoeslag u uiteindelijk wordt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner?
Bent u alleenstaand, en verdient u in 2018 méér dan € 22.400 of heeft u meer dan € 30.000 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 60.000 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 15.700 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 354 per maand.

Met toeslagpartner
Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet meer dan € 30.400 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 60.000 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 25.000 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 358 per maand als u samen minder verdient dan € 23.219.

Huurtoeslag als u studeert
Ook in 2018 kunt u als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet aan een paar extra regels voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn, én u moet een zogenaamde “zelfstandige woonruimte” huren. Wat onder “zelfstandige woonruimte wordt verstaan kunt u hieronder lezen. Bent u bovendien jonger dan 23 jaar dan mag uw huur niet meer dan € 417,34 euro bedragen. Tenslotte mag u niet meer dan € 30.000 aan spaargeld in bezit hebben (vermogen). Als u nog studeert en ouder dan 23 bent of u heeft een kind dan gelden er andere regels voor u. De huur mag in dat geval maximaal € 710,68 bedragen.

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte?
De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2018 niet gewijzigd.
Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. Uw woning moet tenminste beschikken over:

 • een eigen woon en/of slaapkamer
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
 • een eigen toilet met waterspoeling

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kunt u huurtoeslag aanvragen:

 • appartement
 • rijtjeswoning
 • woonwagen
 • gesplitste woning op 1 huisnummer
 • gedeelde etage
 • waterwoning
 • recreatiewoning
 • woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Voldoet uw woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.