Huurtoeslagregels 2019

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dat is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huur. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als u over deze bedragen heen gaat, dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder u verdient hoe meer huurtoeslag u uiteindelijk wordt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner?
Bent u alleenstaand, en verdient u in 2019 méér dan € 22.700 of heeft u meer dan € 30.360 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 60.720 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 15.700 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 354 per maand.

Met toeslagpartner
Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet meer dan € 30.825 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 60.720 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 30.360 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 358 per maand als u samen minder verdient dan € 23.219.

Thuiswonende kinderen met inkomen
Heeft u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan telt een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Dit noemen wij een vrijstelling. Er wordt automatisch rekening met deze vrijstelling. De vrijstelling voor thuiswonende kinderen tot en met 22 jaar is € 4.885. Studiefinanciering en leningen tellen niet mee als inkomen.

Huurtoeslag als u studeert
Ook in 2019 kunt u als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet aan een paar extra regels voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn, én u moet een zogenaamde “zelfstandige woonruimte” huren. Wat onder “zelfstandige woonruimte wordt verstaan kunt u hieronder lezen. Bent u bovendien jonger dan 23 jaar dan mag uw huur niet meer dan € 424,44 euro bedragen. Tenslotte mag u niet meer dan € 30.000 aan spaargeld in bezit hebben (vermogen). Als u nog studeert en ouder dan 23 bent of u heeft een kind dan gelden er andere regels voor u. De huur mag in dat geval maximaal € 720,42 bedragen.

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte?
De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2019 niet gewijzigd.
Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. Uw woning moet tenminste beschikken over:

 • een eigen woon en/of slaapkamer
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
 • een eigen toilet met waterspoeling

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kunt u huurtoeslag aanvragen:

 • appartement
 • rijtjeswoning
 • woonwagen
 • gesplitste woning op 1 huisnummer
 • gedeelde etage
 • waterwoning
 • recreatiewoning
 • woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Welke servicekosten tellen mee?
Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij)
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten
 • Voldoet uw woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.