Zorgtoeslagregels 2020

Voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen;

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Vanaf wanneer kunt u zorgtoeslag aanvragen?
Heeft u een Nederlandse (basis)zorgverzekering en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. U kunt zorgtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen vanaf het moment dat u een zorgverzekering heeft afgesloten. U selecteert hiervoor de ingangsdatum op het aanvraagformulier dat uw zorgverzekering inging. U kunt zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.

Wat mag u in 2020 maximaal verdienen om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen?
Bent u alleenstaand en verdient u niet meer dan € 30.481 dan heeft u recht op zorgtoeslag. U mag dan niet meer dan € 116.613 aan spaargeld bezitten (vermogen). Heeft u meer vermogen of verdient u meer dan het bovengenoemde bedrag dan komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag. De maximale vergoeding bedraagt € 104 per maand als u geen of minder inkomen heeft dan € 21.000. U heeft recht op zorgtoeslag tot een inkomen van € 30.000.

Toeslagpartner

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2020 niet meer verdienen dan € 38.500. Ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 147.459. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor zorgtoeslag. Het maximale bedrag voor u gezamenlijk wordt dan € 199 per maand, u mag dan samen niet meer verdienen dan € 21.000.

Wie is mijn toeslagpartner?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Bij het aanvragen van uw zorgtoeslag op Toeslagenaanvraag.nl wordt het u, door de juiste vragen die aan u worden gesteld, duidelijk of u een toeslagpartner heeft of niet.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u op dit moment zorgtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. Veranderingen moet u altijd zo spoedig als mogelijk doorgeven. Veranderingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw zorgtoeslag.

Wijzigingen die u moet doorgeven zijn:

  • Veranderingen in uw gezin of samenstelling van uw huishouden.
  • Uw inkomen of vermogen verandert. Is uw inkomen of vermogen te hoog, dan dient u uw zorgtoeslag stop te zetten.