Privacy verklaring

In dit document wordt uitgelegd welke maatregelen Toeslagenaanvraag.nl heeft genomen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de verklaring leest u hoe Toeslagenaanvraag.nl met uw persoonlijke gegevens omgaat. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens gebruikt worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is raadzaam om dit document periodiek te raadplegen

Disclaimer:

De Broncode, de Toeslagen Tool (inclusief de lay-out en teksten daarvan) en de teksten van de Website, zijn auteursrechtelijk beschermd. Toeslagenaanvraag.nl is auteursrechthebbende op de Broncode, de Toeslagen Tool (inclusief de lay-out en teksten daarvan) en de teksten van de Website. Daarnaast is de combinatie van de Toeslagen Tool en de teksten op de Website auteursrechtelijk beschermd.

Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Toeslagenaanvraag.nl.

Verzameldoel:

Persoonlijke gegevens die u indient, legt Toeslagenaanvraag.nl vast. Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om u een dienst te kunnen leveren. De dienst bestaat uit het aanvragen, wijzigen of stopzetten van uw toeslagen bij de Belastingdienst. De gegevens die u indient op het aanvraagformulier op Toeslagenaanvraag.nl zijn strikt noodzakelijk om de dienstverlening volledig te maken.

 

Categorieën persoonlijke gegevens:

De persoonlijke gegevens die van u worden gevraagd:

  • NAW-gegevens (Naam, adres en woonplaats)
  • Nationaliteit
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN-nummer
  • Burgerlijke staat
  • IBAN-nummer (bankrekeningnummer gegevens)
  • Inkomen

Heeft u een partner en of medebewoners, dan worden ook hiervan dezelfde gegevens opgevraagd.

 

Analytics:

Toeslagenaanvraag.nl maakt gebruikt van Google Analytics om uw gegevens zoals klikgedrag en de duur van de pagina’s die worden bezocht te verbeteren. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De ip-adressen worden anoniem verzameld en zijn niet direct te koppelen naar uw persoonlijke gegevens.

 

Gegevensbescherming & beveiligingsmaatregelen:

Toeslagenaanvraag.nl zal rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. De website is voorzien van een SSL certificaat en verstuurd uw persoonlijke gegevens versleuteld door.

Toeslagenaanvraag.nl maakt geen fysieke kopieën van uw persoonlijke gegevens en wordt beheerd in een afgesloten beveiligde omgeving. Toegang tot uw persoonlijke gegevens zijn beveiligd met een streng wachtwoord en een 2-factor authenticatie. Wachtwoorden worden altijd periodiek gewijzigd.

 

Cookies:

Toeslagenaanvraag.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, telefoon of tablet worden geplaatst als u de website bezoekt. In deze cookies wordt uw informatie over uw websitebezoek opgeslagen.

Er zijn verschillende typen cookies. Functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de gegevens die u invult in het aanvraagformulier worden opgeslagen en u te voorzien van de juiste informatie.

De niet-functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor een juiste werking van de website. Met de niet-functionele cookies meet Toeslagenaanvraag.nl het klikgedrag, de pagina’s die worden bezocht, diverse onderdelen in het aanvraagformulier en andere bezoekersdata. Hiermee stelt Toeslagenaanvraag.nl zichzelf in staat om de dienstverlening te verbeteren.

Wenst u geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u deze uitschakelen in uw browser instellingen.

Toeslagenaanvraag.nl verzamelt geen e-mailadressen via zijn cookies.

 

Opslagperiode persoonlijke gegevens:

Uw persoonlijke gegevens worden voor een langere tijd bewaard door Toeslagenaanvraag.nl. Voor de verwerking en communicatie met u als klant en de Belastingdienst bewaart Toeslagenaanvraag.nl uw persoonlijke gegevens niet langer dan 3 jaar, tenzij Toeslagenaanvraag.nl op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

 

Verstrekking aan derden:

Uw persoonlijke gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

Recht op inzage, wijziging of verwijdering:

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonlijke gegevens die vastgelegd en bewaard worden, op te vragen bij Toeslagenaanvraag.nl. U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Het kan zijn dat Toeslagenaanvraag.nl u vraagt om u adequaat te legitimeren door een kopie van u legitimatiebewijs op te sturen bij een dergelijk verzoek. Hierbij moet uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar worden gemaakt. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@toeslagenaanvraag.nl.

Laatste update: 23 december 2021